Institut de recherche et d'histoire des textes Centre national de la recherche scientifique
INITIALE Catalogue de manuscrits enluminés

+ Recherche
Résultat
        Sélection (0) X - Résultat (1)     Bibliographie     / 1

Tri : Auteur Titre Année

COLL I ROSELL Manuscrits juridics i il.luminacio 1995
X +     / 1     Sélection : COLL I ROSELL (Gaspar), Manuscrits juridics i il.luminacio, Estudi d'alguns codexs dels Usatges i constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià, 1300-1350, Barcelona : Curial Edicions Catalenes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995 (Textos i estudis de cultura catalana, 38)
Référence complète

COLL I ROSELL (Gaspar), Manuscrits juridics i il.luminacio, Estudi d'alguns codexs dels Usatges i constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià, 1300-1350, Barcelona : Curial Edicions Catalenes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995 (Textos i estudis de cultura catalana, 38)

Genre : étude

Cote IRHT : ICO. X 1561 (8°)

Notes : Bibliographie.

Manuscrits recensés dans la base
+ Manuscrits non recensés dans la base
+ Sous ce recueil ou cette collection
+ Titres dans le même recueil ou la même collection