Simple search
Fill in at least one search field
Filter by

Bibliography

Ramon J. PUJADES I BATALLER, Les cartes portolanes, La representació medieval d'una mar solcada, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Institut Europeu de la Mediterrània, 2007

Etude

Book

non

Manuscripts in Initiale (3)

Keywords (2)
Please wait...
Loading data, please wait