Simple search
Fill in at least one search field
Filter by

2 results
Results:
  • Sort by:
  • Sort by:
  • Sort by:
  • Sort by:
  • Sort by:

Author Title Year Publication category IRHT shelfmark
1
KARLOWSKA-KAMZOWA Alicja, WETESKO Leszek et WIESIOLOWSKI Jacek
Sredniowieczna ksiazka rekopismienna jako dzielo sztuki, Katalog wystawy zorganizowanej w dniach 12. IX-31.X 1991 przez Muzeum Poczatkow Panstwa Polskiego w Gnieznie [Les livres manuscrits médiévaux en tant qu'oeuvres d'art]
1993
Catalogue d'exposition
ICO. X 1343 (8°)
2
BRODSKY Pavel
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách (= The illuminated manuscripts of Czech origin in the Polish collections)
2004
Catalogue de manuscrits
ICO. X 3072 (4°) [Condorcet 2.065, Cat mss]
Please wait...
Loading data, please wait